Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 5.11.2019 r. Spółka otrzymała informację od Pana Leszka Waliszewskiego o Jego rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Orzeł Biały S.A. oraz w Komitecie Audytu Orzeł Biały S.A. z dniem 5.11.2019 roku, godz.10:30.

Pan Leszek Waliszewski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII, IX i X kadencji oraz od 2017 r. wchodził w skład Komitetu Audytu jako jego Członek.

Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 4

Scroll to Top