Rejestracja w KRS połączenia Emitenta ze spółką zależną Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuję, iż w dniu 30 grudnia 2016 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, doszło do wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze spółką Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Emitent o wcześniejszych etapach procesu połączenia informował raportami bieżącymi o numerach: 19/2016 z dnia 26.09.2016r., 23/2016 z dnia 24.10.2016r., 24/2016 z dnia 28.10.2016r., 26/2016 z dnia 14.11.2016r. oraz 28/2016 z dnia 1.12.2016r.

Połączenie jest konsekwencją realizowanej strategii Spółki Orzeł Biały S.A., polegającej na koncentracji na podstawowej działalności. Połączenie przełoży się na uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Spółki oraz  optymalizacje głównie obciążeń administracyjnych w ramach Grupy.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Data i godzina publikacji: 30.12.2016 r. godzina 10:55.

Scroll to Top