Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walengo Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. zwołanego na dzień 27.10.2009r. zgłoszone przez akcjonariusza

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 14 października 2009 r. otrzymał poprzez Pełnomocnika NEF Battery Holdings S.a.r.l. zgłoszenie projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem. Projekty uchwał dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. zwołanego na 27 października 2009 r., w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. Zgłoszone projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem Spółka przekazuje w załączeniu.

RMF GPW §38 ust. 1 pkt.5

Scroll to Top