Projekty uchwał na NWZ Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 05 lutego 2008 roku, wraz z uzasadnieniem uchwał, dotyczących punktów: ósmego, dziewiątego i dziesiątego porządku obrad w sprawach nieruchomości.
Ponadto Zarząd „Orzeł Biały” S.A. informuje, iż na dzień dzisiejszy Rada Nadzorcza jeszcze nie zaopiniowała projektów uchwał.

RMF GPW § 39 ust.1 pkt.3

Scroll to Top