Projekty uchwał na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2009 roku. wraz z ich uzasadnieniem. Projekty uchwał NWZ Spółki nie posiadają załączników.

RMF GPW § 38 ust.1 pkt.3

Scroll to Top