Powołanie prokurenta Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A., (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 03.09.2014r. podjął uchwałę nr 45/2014 o udzieleniu prokury łącznej Panu Łukaszowi Tomsia z zastrzeżeniem, iż prokurent może działać łącznie z członkiem zarządu.
Pan Łukasz Tomsia posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie-politologia i nauki społeczne 2000r. ; studia podyplomowe : systemy logistyczne przedsiębiorstw (2001r.), Jakość i Ochrona Środowiska ( 2005r.), Executive MBA-2012r.
Przebieg kariery zawodowej:
17.02.1997r. – 31.07.2014 r. w Firmach: SAINT-GOBAIN ; PFLEIDERER AG Technika Izolacyjna; RUUKKI POLSKA ; Klose Gościcińska Fabryka Mebli, LG STARION,Faurecia Wałbrzych Frames, Keiper Recaro – w większości na kluczowych stanowiskach zarządczych.
Pan Łukasz Tomsia nie prowadzi obecnie działalność w innych spółkach, nie zasiada w organach innych spółek, w tym nie jest wspólnikiem spółki cywilnej i spółki osobowej.
Pan Łukasz Tomsia oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej w stosunku do Spółki jako członek jej organu.
Ponadto Pan Łukasz Tomsia oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt. 22

Scroll to Top