Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A., informuje iż w dniu 31.03.2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. na podstawie art. 14 pkt. 2 Statutu Spółki, podjęło Uchwałę nr 2, na mocy której z dniem 31.03. 2009 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. Pana Macieja Zientara.
Nowopowołany Członek Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. nie prowadzi żadnych innych działalności, które byłyby konkurencyjne w stosunku do działalności Spółki Orzeł Biały S.A., nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych lub członkiem organów jakichkolwiek innych osób prawnych.
Powołany Członek do Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje o wykształceniu oraz życiorys zawodowy nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu.

RMF GPW§5 ust.1 pkt.22

Scroll to Top