Ponowne przekazanie sprawozdania półrocznego.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w związku z problemem technicznym polegającym na braku możliwości otwarcia niektórych plików w opublikowanym w dniu dzisiejszym sprawozdaniu za I półrocze 2010r.,
Emitent ponownie dziś opublikuje niniejsze sprawozdanie.

Scroll to Top