Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2008 z dnia 24.01.2008 roku, w którym Spółka informowała o zawarciu umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu, jednocześnie Spółka na podstawie Art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”), opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy. Spółka informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma Wilhelm Grillo Handelsgesellschaft mbH z siedzibą w Duisburgu. Wartość umowy netto wyniosła 30,5 mln zł, co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z okresu czterech kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy tj. 24.01.2008 roku (IV kwartał 2006 – III kwartał 2007).

Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie
o opóźnieniu informacji.

Scroll to Top