Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2017 z dnia 31.01.2017 r., informuje, że w dniu 1.02.2017 roku, działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z 15 września 2000 r. ksh Zarząd „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (Spółka Przejmująca) oraz Zarząd Helidor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana), w związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządziły, uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółek.

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Orzeł Biały są spójne z przyjętą strategią Spółki polegającą przede wszystkim na koncentracji na podstawowej działalności Spółki, skupieniu w „Orzeł Biały” S.A. funkcji kluczowych dla Grupy Kapitałowej, znacznym uproszczeniu struktury organizacyjnej i właścicielskiej Grupy Kapitałowej i możliwie najbardziej efektywnym wykorzystaniu potencjałów spółek z Grupy.

W załączeniu Emitent przekazuje treść planu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną wraz z treścią wszystkich załączników do przedmiotowego planu połączenia.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

godz. 17.53

Scroll to Top