Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – przekroczenie progu 5%

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załaczeniu przekazuje otrzymane w dniu dziesiejszym zawiadominie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce na podstawie artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

Podstawa prawna: Art. 70 ptk 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

godz. 22.56

Scroll to Top