Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich („Spółka”), działając w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 26/2014 odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 06 czerwca 2014 roku na godz. 11.00 w Warszawie.

Przyczyną odwołania ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są przeszkody uniemożliwiające uczestnictwo członków organów Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w tym terminie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podjął uchwałę nr 27/2014 o zwołaniu na dzień 30.06.2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3

Scroll to Top