Nowa prognoza wyników na rok 2007

Nowa prognoza wyników finansowych ORZEŁ BIAŁY S.A.
Podstawa prawna:
Art.. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości nową prognozę wyników finansowych. Pierwotna prognoza wyników finansowych ORZEŁ BIAŁY S.A., została przedstawiona w prospekcie emisyjnym Spółki.
Pierwotna prognoza na rok 2007:
– Przychody ze sprzedaży 197 604 tys. zł
– EBITDA 45 372 tys. zł
– Zysk netto 31 559 tys. zł
Nowa prognoza na rok 2007:
– Przychody ze sprzedaży 283 580 tys. zł (143,5% – poprzedniej prognozy).
– EBITDA 53 138 tys. zł* (117,1% – poprzedniej prognozy)
– Zysk netto 35 332 tys. zł (112,0% – poprzedniej prognozy)

*Analogicznie do poprzedniej prognozy EBIDA, ze względu na ich charakter, uwzględnia wyniki na transakcjach zabezpieczających.
Podstawowe założenia nowej prognozy są oparte na założeniach do prognozy przedstawionej w prospekcie emisyjnym. Ponadto uwzględniono:
zrealizowane wyniki finansowe za 9 m-cy 2007 r.,
prognozy notowań ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) na IV kwartał 2007r.,
poziom kosztów hedgingu na podstawie zawartych transakcji zabezpieczających na ostatni kwartał 2007 r.,
kurs USD wg średniego kursu NBP z października br.,
koszty finansowe pożyczek zaciągniętych w III kwartale,
inne znane tendencje występujące w IV kwartale br.
Spółka na bieżąco będzie monitorowała poziom realizacji prognoz oraz możliwości ich wypełnienia. W przypadku, gdy jakakolwiek z prognozowanych wartości określonych powyżej będzie odbiegała, o co najmniej 10% od wartości planowanej, Zarząd Spółki skoryguje prognozę na 2007 rok w trybie raportu bieżącego.

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych będzie dokonywana w skonsolidowanych raportach kwartalnych.

Podstawa prawna:
RMF GPW par. 5 ust. 1 pkt. 25

Scroll to Top