Korekta raportu bieżącego nr 38/2010 – Skup akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż dokonuje korekty raportu bieżącego nr 38/2010 z dnia 23.06.10r. dotyczącego skupu akcji własnych w celu umorzenia, w którym błędnie zostały podane:
1.Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA w dniu 22 czerwca 2010 roku- podano: 32600 zł, powinno być 33660 zł.
2.Łączną liczbę akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu – podano: 65 792 – powinno być 65 791.
3.Wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu podano: 1 123 451,64 zł, a powinno być 1 124 494,94 zł.
Pozostała część raportu pozostaje niezmieniona.
Spółka Orzeł Biały S.A. podała błędne dane na podstawie sporządzonych przez IPOPEMA informacji. Pomyłka spowodowana została przez błąd w systemie ewidencyjnym biura maklerskiego obsługującego odkup.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top