Korekta raportu bieżącego nr 37/2010 – Skup akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż dokonuje korekty raportu bieżącego nr 37/2010 z dnia 22.06.10r. dotyczącego skupu akcji własnych w celu umorzenia, w którym błędnie zostały podane:

  1. Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA w dniach od 17 do 21 czerwca 2010 roku- podano: 93 603,20 zł, powinno być 93 586,50 zł.
  2. Łączną liczbę akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu – podano: 63 792 – powinno być 63 791.
  3. Łączną wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu podano: 1 090 851,64 zł, a powinno być 1 090 834,94 zł.

Pozostała część raportu pozostaje niezmieniona.
Spółka Orzeł Biały S.A. podała błędne dane na podstawie sporządzonych przez IPOPEMA informacji. Pomyłka spowodowana została przez błąd w systemie ewidencyjnym biura maklerskiego obsługującego odkup.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top