Korekta raportu bieżącego nr 13/2011 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki.

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż dokonuje korekty raportu bieżącego nr 13/2011r z dnia 20.05.2011r w związku z błędnym formatem załącznika. W załączeniu poprawny format pliku.

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

Scroll to Top