Korekta prognozy skonsolidowanych wyników finansowych ORZEŁ BIAŁY S.A. na 2007 rok

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż koryguje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych ORZEŁ BIAŁY S.A., która została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 14/2007 z 14 listopada 2007 r.
Prognoza na rok 2007 opublikowana w raporcie bieżącym nr 14/2007:
– Przychody ze sprzedaży 283 580 tys. zł.
-EBITDA 53 138 tys. zł
-Zysk netto 35 332 tys. zł
W związku z uzyskaniem wstępnych wyników finansowych za 2007 r. nowa prognoza finansowa na 2007 rok przedstawia się następująco:
– Przychody ze sprzedaży 284 948 tys. zł.
-EBITDA 60 264 tys. zł*
-Zysk netto 39 274 tys. zł
* analogicznie do poprzedniej prognozy EBITDA, ze względu na ich charakter, uwzględnia wyniki na transakcjach zabezpieczających
Do istotnych założeń przyjętych przy opracowywaniu skorygowanej prognozy wyników na 2007 rok Zarząd Orzeł Biały S.A. zaliczył m.in.:
– wygaśnięcie zobowiązań ekologicznych wraz z odsetkami zarówno w „Orzeł Biały” S.A. jak i w spółce zależnej PUM Pumech – Orzeł Sp. z o.o. na łączną kwotę 1,9 mln zł, których poprzednia prognoza nie obejmowała (wpływ na zysk netto oraz EBITDA),
– różnica między prognozowanymi a wykonanymi notowaniami ołowiu na Londyńskiej giełdzie Metali (LME) oraz kursami dolara.
Ostateczne skonsolidowane wyniki finansowe Orzeł Biały S.A. za 2007 rok zostaną przedstawione w raporcie rocznym, natomiast wyniki za IV kwartał 2007 roku w dniu 28 lutego br.

Podstawa prawna:
RMF GPW par. 5 ust. 1 pkt 25 oraz par. 31 ust. 2

Scroll to Top