Zgoda UOKIK na koncentrację – kolejny etap pośredniego przejęcia kontroli nad Emitentem

W dniu 07.10.2019 r. Spółka otrzymał pismo od pełnomocnika PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. (dalej „Sprzedający”) oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej „Akcjonariusz”), informujące o powiadomieniu tego samego dnia, tj. 7.10.2019 r. Sprzedającego przez ZAP Sznajder Batterien S.A. (dalej „Kupujący”) o spełnieniu się warunku do zawarcia umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży na rzecz Kupującego 100% udziałów w kapitale zakładowym Akcjonariusza, w postaci zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3.10.2019 roku na dokonanie koncentracji, polegającej na pośrednim przejęciu przez Kupującego kontroli nad Emitentem.

Więcej informacji Emitent przekazał raportem bieżącym nr 32/2019 z dnia 07.10.2019 r.

Scroll to Top