WYNIKI GRUPY ORZEŁ BIAŁY ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

GRUPA ORZEŁ BIAŁY konsekwentnie kontynuuje wzrostowy trend wyników finansowych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Po 9 miesiącach 2018 roku Grupa wypracowała rekordowy wynik EBITDA w wysokości 28,4 mln zł, (wzrost o 8,3% r/r.), na co miała wpływ korzystna kosztowo struktura zużytych do produkcji surowców. III kwartał 2018 roku Grupa zakończyła z wynikiem EBITDA (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) na poziomie 7,9 mln zł.

  • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 5,6 mln zł bez uwzględnienia wpływu rozliczenia odzyskania kontroli w jednostkach zależnych o kwotę (-1,2 mln zł) oraz z uwzględnieniem wyłączenia odpisu na należności w wysokości 1,7 mln zł. Narastająco za 9 m-cy 2018 r. odnotowano wzrost o 13,9% r/r.
  • Zysk netto Grupy Orzeł Biały w III kwartale 2018 r. wyniósł 2,9 mln zł. Jednocześnie, w ujęciu  narastającym za 9 m-cy ukształtował się na poziomie 15,3 mln zł i był wyższy o 17,7% r/r.
  • Wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w III kwartale 2018 r. wyniósł 15,5 tys. ton. Z kolei, narastająco za 9 miesięcy wyniósł 50,0 tys. ton. 

W III kwartale przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem dodatniego wyniku na transakcjach zabezpieczających cenę ołowiu w wysokości 3 970 tys. zł, wyniosły 149 449 tys. zł. Spadek przychodów spowodowany był głównie niższym wolumenem sprzedaży. Narastająco za 9 miesięcy przychody ze sprzedaży wyniosły 487 552 tys. zł i zawierały dodatni wynik na transakcjach zabezpieczających w wysokości 5 003 tys. zł.  

 

W okresie sprawozdawczym Orzeł Biały odzyskał kontrolę nad spółką Orzeł Surowce i jej spółkami zależnymi, w następstwie, czego spółki te zostały włączone do konsolidacji Grupy Orzeł Biały.

 

III kwartał niewątpliwie był dla nas trudny ze względu na długie i ciepłe lato, a także mniejszy popyt na ołów ze względu na przesunięcie międzyokresowe zamówień ze strony naszych strategicznych klientów. W perspektywie całego roku nie ma to wpływu na naszą strukturę sprzedaży. Jesteśmy mocno zorientowani na potrzeby naszych Klientów i każdorazowo staramy się sprostać ich oczekiwaniom, dzięki czemu mamy stabilną i długoterminową współpracę z naszymi kluczowymi Klientami. Dodatkowo obserwujemy stały wzrost liczby wyprodukowanych i zarejestrowanych nowych samochodów w Europie, co oznacza, że nasi Klienci nieustannie inwestują i rozwijają się, co ma przełożenie na pozytywny rozwój również naszego biznesu.” –  powiedział Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

Grupa Orzeł Biały w okresie sprawozdawczym, kontynuowała działania mające na celu pozyskanie strategicznego Inwestora w wyniku prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych.

Prowadzony proces przeglądu opcji strategicznych okazał się interesujący dla inwestorów, co potwierdzają wpływające niewiążące oferty. W okresie sprawozdawczym nasze działania skupiały się głównie na analizie wpływających niewiążących propozycji inwestycyjnych oraz prezentowaniu Spółki potencjalnym Inwestorom. Działania te pozostają w toku.” powiedział Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

Scroll to Top