WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W 2018 ROKU

W ubiegłym roku nastąpiło odwrócenie zaobserwowanego rok wcześniej trendu wzrostowego notowań ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). W ciągu roku kurs notowań ołowiu charakteryzował się tendencją spadkową. Równoczesny spadek notowań ołowiu i kursu dolara amerykańskiego miał istotny wpływ na spadek cen wyrobów, a tym samym przychodów realizowanych przez Grupę. Ceny surowców były w dużym stopniu skorelowane z sytuacją na rynku ołowiu i ceną tego metalu na LME.

W minionym roku miały miejsce istotne zmiany legislacyjne w zakresie Ustawy o odpadach. Nowe regulacje nałożyły restrykcyjne wymogi na podmioty przetwarzające i zbierające odpady, w tym także na naszą Grupę. W następstwie wprowadzonych zmian już w drugiej połowie ubiegłego roku, były widoczne na rynku istotne wzrosty cen w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W konsekwencji nie pozostaje to bez wpływu na osiągane przez nas wyniki.

W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy wzrost kosztów działalności przedsiębiorstwa na skutek zmieniającego się dynamicznie otoczenia rynkowego, rosnących kosztów środowiskowych, cen energii i usług. Wpływ na naszą działalność, miały również wydarzenia związane z utratą i odzyskaniem kontroli nad spółką Orzeł Surowce i jej spółkami zależnymi.powiedział Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

W 2018 roku kontynuowaliśmy działania mające na celu pozyskanie strategicznego inwestora. W wyniku prowadzonego od lipca 2017 roku, przeglądu opcji strategicznych we współpracy z doradcą finansowym ING Bank N.V. London Branch, pomimo zainteresowania procesem na ten moment żaden z oferentów nie złożył Spółce oferty wiążącej.

Na koniec lutego bieżącego roku otrzymaliśmy zawiadomienie o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży udziałów NEF Battery Holdings S.a.r.l. W przypadku skutecznego wykonania umowy, nastąpi pośrednie nabycie większościowego pakietu akcji Spółki przez ZAP Sznajder Batterien S.A.

„Aktualnie z zainteresowaniem obserwujemy przebieg wydarzeń, dotyczący potencjalnej zmiany podmiotu kontrolującego Spółkę. W zależności od rozstrzygnięć będziemy podejmowali dalsze decyzje, w zakresie kontynuowania lub zakończenia prowadzonego przez Spółkę procesu przeglądu opcji strategicznych. powiedział Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

Ponadto, zgodnie z przyjętą strategią kontynuowaliśmy upraszczanie struktury Grupy, koncentrując się na podstawowej działalności. Jako Grupa stale inwestujemy w obszar ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa pracy. Podążamy za zmieniającym się rynkiem, inwestując w badania i rozwój, co daje nam przewagę konkurencyjną i silną, stabilną pozycję rynkową, która pozwala nam stawiać czoła dynamicznie zmieniającemu się otoczeniu.

Wolumen sprzedaży ołowiu rafinowanego Orła Białego (w tys. ton)

źródło: Orzeł Biały

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały

źródło: Orzeł Biały

Scroll to Top