Wybór firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie zapytania ofertowego w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A. na lata 2019-2020, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej oraz rekomendacją Komitetu Audytu, przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Orzeł Biały S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za lata 2019-2020 dokona firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. 

Jednocześnie, pragniemy podziękować Państwu za zainteresowanie, a tym samym nadesłanie ofert w odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa powyżej.

Scroll to Top