Wyniki finansowe 2010

Orzeł Biały, największa w Polsce spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w 2010 r. 332,2 mln zł przychodów. To o 67,3% więcej niż rok wcześniej. Zysk netto Grupy wyniósł 38,5 mln zł i był o 167% wyższy niż w 2009 r. Spółka umocniła się na pozycji lidera rynku ołowiu w Polsce. Jej udział szacowany jest na 38% wg danych za 9-miesięcy 2010 r., co oznacza wzrost o 2 pkt. proc. w stosunku do stanu na koniec 2009 r.

Scroll to Top