Orzeł Biały S.A wypłaci pierwszą dywidendę od debiutu giełdowego

Walne Zgromadzenie Orła Białego, lidera polskiego rynku recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2010 r. i lata ubiegłe. Spółka przekaże akcjonariuszom ponad 10 mln zł, co oznacza 0,61 zł na akcję. Będzie to pierwsza dywidenda Orła Białego w blisko 5-letniej historii giełdowej Spółki i druga w ogóle – ostatnia wypłata miała miejsce 14 lat temu.

Scroll to Top