Spółka Orzeł Biały S.A. laureatem Polskiego Rejestru Czystej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

W dniu 26 kwietnia 2018r., w Ministerstwie Środowiska w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja „Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym” w trakcie, której zostały wręczone dyplomy i świadectwa Czystszej Produkcji.

Wśród laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości znalazła się również nasza Firma.

To ogromne wyróżnienie, a przede wszystkim docenienie działalności proekologicznej naszej Firmy, tym bardziej, że o wpisie do PRCP decydowała Kapituła PRCP w skład, której wchodzili: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

 

    

Scroll to Top