Przydział akcji serii B

15 października Zarząd spółki Orzeł Biały dokonał przydziału akcji serii B. W ramach Publicznej Oferty przydzielono wszystkie oferowane akcje tj. 1 800 000 sztuk, o wartości 50 400 000 złotych.

Scroll to Top