22 października 2007 – Debiut PDA

PDA spółki Orzeł Biały zadebiutowały na GPW

Prawa do Akcji spółki Orzeł Biały S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych 22 października 2007 roku. W dniu debiutu kurs akcji oscylował wokół ceny emisyjnej, ustalonej na poziomie 28 zł. Objęte zostały wszystkie oferowane akcje w liczbie 1,8 mln. Wartość Pierwszej Publicznej Emisji wyniosła 50,4 mln zł.

Scroll to Top