Orzeł Biały zwiększa przychody i zyski

Orzeł Biały osiągnął w pierwszym półroczu bieżącego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 145,9 mln zł, co oznacza wzrost o 75 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto Grupy Kapitałowej wyniósł w ciągu pierwszych sześciu miesięcy obecnego roku 18,5 mln zł i był blisko czterokrotnie wyższy od zanotowanego w tym samym okresie roku ubiegłego (po wyeliminowaniu z ubiegłorocznych wyników zdarzeń o charakterze jednorazowym). Zysk operacyjny osiągnął poziom 21,5 mln zł,
zaś EBITDA wyniosła 25,3 mln zł.

Scroll to Top