Orzeł Biały otrzyma ponad 14 mln zł dotacji na inwestycje

Orzeł Biały otrzyma dotację w wysokości 14,4 mln zł na nowe inwestycje prorozwojowe. Środki, które zostały przyznane firmie, pochodzą z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wsparcie inwestycji o
dużym znaczeniu dla gospodarki. W ciągu najbliższych kilku lat spółka przeznaczy na realizację programu inwestycyjnego ok. 63 mln zł.

Scroll to Top