Grupa Orzeł Biały publikuje wyniki za trzy kwartały 2016 roku

  • Orzeł Biały producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracował po trzech kwartałach 2016 roku przychody na poziomie 366,2 mln. zł
  • EBITDA po trzech kwartałach 2016 roku wyniosła 18,5 mln zł i była wyższa o 66% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kiedy wyniosła 11,1 mln zł. Zysk netto za trzy kwartały wyniósł 7,2 mln zł, wobec 1,9 mln zł r/r.
Scroll to Top