Środowisko

  • Recykling zużytych akumulatorów i innych odpadów ołowionośnych przebiega w zamkniętym cyklu produkcyjnym

  • Spółka dąży do rozwinięcia technologii pełnego odzysku ołowiu z odpadów ołowionośnych

  • Orzeł Biały S.A. jest spółką odpowiedzialną społecznie - dba o środowisko naturalne wspiera społeczność lokalną

Dofinansowania i projekty UE

Projekt III

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad weryfikacją innowacyjnej koncepcji zagospodarowania odpadu w postaci elektrolitu ze zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Wartość projektu: koszty całkowite: 1 361 528,89 zł, koszty kwalifikowane: 1 003 554,75 zł, dofinansowanie: 522 271,26 zł

Efekty projektu: Projekt ma za zadanie przeprowadzić badania i sprawdzić nową metodę zagospodarowania elektrolitu ze zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz uzyskanie produktu w postaci siarczanu potasu gotowego do skomercjalizowania. Dodatkowymi efektami projektu będą: wzrost konkurencyjności spółki na rynku krajowym, zwiększenie potencjału innowacyjnego województwa śląskiego, wzrost nakładów na działalność B+R.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ