Środowisko

  • Recykling zużytych akumulatorów i innych odpadów ołowionośnych przebiega w zamkniętym cyklu produkcyjnym

  • Spółka dąży do rozwinięcia technologii pełnego odzysku ołowiu z odpadów ołowionośnych

  • Orzeł Biały S.A. jest spółką odpowiedzialną społecznie - dba o środowisko naturalne wspiera społeczność lokalną

Dofinansowania i projekty UE

Projekt I

„Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, modelowania i optymalizacji procesów technologicznych stopów metali nieżelaznych” dofinansowany przez Ministerstwo Gospodarki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.5.2.

Głównym celem projektu było stworzenie w ramach Spółki innowacyjnego w skali międzynarodowej Ośrodka Badawczo–Rozwojowego. Powstały Ośrodek ma charakter interdyscyplinarnego centrum, w którym prowadzone są prace związane z zaawansowanym przetwórstwem metali i stopów, recyklingiem metali i ochroną środowiska, jako głównymi specjalnościami.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu wyniosła 31,3 mln zł. Kwota przyznanej dotacji to 12,5 mln zł (40% kosztów kwalifikowanych projektu). 

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ