O Spółce

  • Orzeł Biały S.A. jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce

  • Orzeł Biały S.A. jest największą w Polsce spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

  • Orzeł Biały S.A. jest obecny na rynku recyklingu od ponad 30 lat

Aktualności

Wynik Wezwania na akcje Spółki Orzeł Biały S.A.

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 16.12.2019 r. przez pośredniczący w wezwaniu BM PKO BP, Wzywający tj. ZAP Sznajder Batterien S.A. kupił w Wezwaniu 206.184 akcji Orła Białego (dalej: Spółka).

Zgodnie z ogłoszonym Wezwaniem do sprzedaży 4.513.377 akcji Spółki (stanowiących 27,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), Wzywający zamierzał osiągnąć z uwzględnieniem akcji Spółki posiadanych bezpośrednio i pośrednio do 100 %  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W ramach wezwania ZAP Sznajder Batterien S.A. zaoferował cenę 10,44 zł za jedną akcję.

Przyjmowanie zapisów w wezwaniu trwało od 12 listopada do 11 grudnia 2019 roku. Wzywający informował, że zamierza pozostać długoterminowym inwestorem spółki Orzeł Biały i koncentrować swoje działania na optymalizacji jej działalności operacyjnej i finansowej.

(Źródło: PAP Biznes)

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ