IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. na dzień 24 luty 2020 roku oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich _dalej: Spółka_, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego 60,55% kapitału zakładowego Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24.02.2020 roku na godz. 11.00 w Piastowie przy ul. Warszawskiej 47, 05-820 Piastów.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał zgłoszonych przez ww. akcjonariusza wraz z ich uzasadnieniem, planowane zmiany w Statucie Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 1, 2., KSH Art. 400 §1.

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ