IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24.02.2020 r.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") Orzeł Biały S.A. w dniu 24.02.2020 r.

 

Podczas obrad żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

 

Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania NWZ, Emitent przekazał w raportach bieżących: nr 2/2020 z dnia 27.01.2020 r., nr 3/2020 z dnia 05.02.2020 r. oraz nr 4/2020 z dnia 14.02.2020 r.

 

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust.1 pkt. 6, 7, 8 ,9

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ