IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Rejestracja Zmian Statutu Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.12.2019 r., otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 05.11.2019 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym...

Powołanie Członków Rady Nadzorczej ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 05.11.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których powołało Panów: Sławomira Czeszaka, Marka Łebkowskiego, Michała Mielniczuka oraz Adama Zdrojewskiego na Członków

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 05.11.2019 r. oraz informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne...

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca Projektów Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 05.11.2019 r.

W nawiązaniu do  I.Z.1.14.  DPSN 2016, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza  pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być...

Formularz pełnomocnictwa na NWZ w dniu 05.11.2019 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. na dzień 05.11.2019 r. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na żądanie zgłoszone przez...

Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały SA

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30.09.2019 r., otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w...

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 05.09.2019 r.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ")...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 05.09.2019 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym...

Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12.08.2019 r., otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w...

OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W nawiązaniu do  I.Z.1.14.  DPSN 2016, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza  pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być...

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA NWZ W DNIU 05.09.2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem

Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 05.09.2019 r. o godz. 11.00 w...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 30.07.2019 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym...

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ")...

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA NWZ W DNIU 30.07.2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 27.06.2019 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 27.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę, na mocy której powołało Pana Konrada Sznajdera na...

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ")...

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w związku ze zwołanym w dniu 28.05.2019 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na dzień 27.06.2019 r....

Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent") informuje, że w dniu 05.06.2019 r., otrzymał żądanie uprawnionego akcjonariusza spółki NEF Battery Holdings S.à r.l. z siedzibą w...

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZ W DNIU 27.06.2019

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do I.Z.1.14. DPSN 2016, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 21.05.2019 r.  rozpatrzyła i zaopiniowała wszystkie sprawy...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 27.06.2019 r. o godz.11:00 w...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ