IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Wśród zgłoszonych Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej są dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zgłoszone Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej w ocenie większościowego akcjonariusza Spółki właściwie zabezpieczą interesy wszystkich grup akcjonariuszy, posiadają należytą wiedzę i doświadczenie, posiadają odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów, są w stanie poświęcić należytą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członkowie Rady Nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu interesem Spółki.

W związku z powyższym, większościowy akcjonariusz Spółki Orzeł Biały S.A. na nową X kadencję do Rady Nadzorczej Spółki zgłosił Kandydatury dotychczasowych Członków Rady, do których wiedzy i kwalifikacji ma pełne zaufanie. W załączeniu życiorysy Kandydatów.

Pliki do pobrania:

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ