IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W nawiązaniu do II.Z.11. DPSN 2016, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 18.12.2017 r. pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być...

Formularz pełnomocnictwa na NWZ w dniu 25.01.2018 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A., które odbędzie...

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 23.05.2017 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową X kadencję

  Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 23.05.2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 16, na mocy której określono, iż Rada Nadzorcza...

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 2017.05.23

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 23.05.2017 r. Podczas...

Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Wśród zgłoszonych Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej są dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. Zgłoszone Kandydatury na Członków Rady...

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do II.Z.11. DPSN 2016, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 21.04.2017 r. pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być...

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 23.05.2017

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ w dniu 23.05.2017r

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 23.05.2017 r. o godz. 11.00...

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 2.03.2017 r.

Zarząd "Orzeł Biały" S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym...

Treść uchwał podjętych przez NWZ 2.03.2017 r.

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Formularz pełnomocnictwa na NZW w dniu 2.03.2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ