IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 1.12.2016 r.

Zarząd „Orzeł Biały” S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na...

Treść uchwał podjętych przez NZW 1.12.2016 r.

Formularz pełnomocnictwa na NZW w dniu 1.12.2016r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. na dzień 1.12.2016 r. o...

Informacja dotycząca podziału zysku za rok 2015 wraz z treścią uchwał ZWZ

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Emitent) w związku z pojawieniem się nieprawdziwych informacji na portalach internetowych bankier.pl oraz biznes.pap.pl informuje, iż Zwyczajne Walne...

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 31.05.2016 r.

Formularz pełnomocnictwa na zwz w dniu 31.05.2016 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 31.05.2016 r. o godz. 11.00...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ