IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 30.06.2014

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...

Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2014 r., na mocy Uchwał nr 26 i 27 dokonało zmian w Statucie Spółki. Uchwalone...

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 30.06.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. podjęło Uchwałę nr 18, na mocy której określono, iż w latach 2014-2016 Rada...

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 30.06.2014 roku. Żadnych...

Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zgłoszone Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej w ocenie większościowego akcjonariusza Spółki właściwie zabezpieczą interesy wszystkich grup akcjonariuszy, posiadają należytą...

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za 2013 rok z uwzględnieniem pracy jej komitetów wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Orzeł Biały S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 15.01.2014 roku....

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15.01.2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 15.01.2014 roku, do składu Rady Nadzorczej...

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Większościowy akcjonariusz Spółki Orzeł Biały S.A. zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka na członka Rady Nadzorczej spółki Orzeł Biały S.A. Zgłoszony Kandydat, w ocenie...

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Większościowy akcjonariusz Spółki Orzeł Biały S.A. zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa Rybakiewicza na członka Rady Nadzorczej spółki Orzeł Biały S.A. Zgłoszony Kandydat, w ocenie...

 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 30.06.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. podjęło Uchwałę nr 18, na mocy której określono, iż w latach 2014-2016 Rada...

Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2014 r., na mocy Uchwał nr 26 i 27 dokonało zmian w Statucie Spółki. Uchwalone...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ