IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Rejestracja zmian w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 04.12.2009 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmiej 5 % ogólnej liczby głosów na NWZA Orzeł Biały S.A. w dniu 27.10.2009r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy...

Informacja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A., dotycząca incydentalnego nie zastosowania zasady III pkt.1 ppkt. 3 określonej w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?), informuje, iż incydentalnie spółka nie zastosowała zasady III pkt. 1 ppkt.3 określonej w ?Dobrych Praktykach...

Treść powziętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 27.10.2009r.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 27.10.2009r. wraz z...

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.a. zwołanego na dzień 27.10.2009r. zgłoszone przez akcjonariusza

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 14 października 2009 r. otrzymał poprzez Pełnomocnika NEF Battery Holdings S.a.r.l. zgłoszenie projektów uchwał wraz z ich...

Formularz Pełnomocnictwa

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu formularze pełnomocnictwa, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z forularza jest prawem, a nie obowiązkiem...

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

Zarząd Orzeł Biały Spółka Akcyjna w Bytomiu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 71/2009 oraz na...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 22.06.2009 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,...

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Orzeł Biały" S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 22.06.2009 roku. Zwyczajne...

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. zwołanego na dzień 22.06.2009r

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. zwołanego na...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Orzeł Biały S.A. w dniu 31.03.2009 roku.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy...

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 31.03.2009 roku. Walne...

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A., informuje iż w dniu 31.03.2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. na podstawie art. 14 pkt. 2 Statutu Spółki, podjęło Uchwałę nr 2,...

Życiorysy zawodowe wraz z uzasadnieniem Kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że do dnia 30.03.2009 roku do Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej nie zostały zgłoszone kandydatury wraz z uzasadnieniem i życiorysami...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Orzeł Biały S.A. w dniu 27 lutego 2009 roku.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy...

Zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje że w dniu 27.02.2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałę nr 1/2009 dokonało zmian w statucie Spółki w ten...

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 27.02.2009 roku. Walne...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ