IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty okresowe

19.05
2022
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022r.
2022.05.19

12.04
2022
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za 2021 rok
2022.04.12

12.04
2022
Jednostkowy raport roczny Spółki Orzeł Biały S.A. za 2021 rok
2022.04.12

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ