IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty okresowe

08.11
2018
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018
2018.11.08

10.09
2018
Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r.
2018.09.10

17.05
2018
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
2018.05.17

10.04
2018
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za 2017 rok
2018.04.10

10.04
2018
Jednostkowy raport roczny Spółki Orzeł Biały S.A. za 2017 rok
2018.04.10

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ