IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty okresowe

09.11
2016
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016
2016.11.09

24.08
2016
Raport za I półrocze 2016
2016.08.24

10.05
2016
Skonsolidowany raport za I kwartał 2016r.
2016.05.10

21.03
2016
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2015
2016.03.21

21.03
2016
Jednostkowy raport roczny Orzeł Biały S.A. za rok 2015
2016.03.21

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ