IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty okresowe

05.11
2015
Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.
2015.11.05

27.08
2015
Skonsolidowany śródroczny rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2015
2015.08.27

13.05
2015
Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
2015.05.13

18.03
2015
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2014
2015.03.18

18.03
2015
Jednostkowy raport roczny Orzeł Biały S.A. za rok 2014
2015.03.18

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ