IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty okresowe

05.11
2014
Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
2014.11.05

18.08
2014
Skonsolidowany środroczny rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2014 r.
2014.08.18

15.05
2014
Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.
2014.05.15

20.03
2014
Skorygowany Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2013
2014.03.20

20.03
2014
Jednostkowy raport roczny Orzeł Biały S.A. za rok 2013
2014.03.20

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ