IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty okresowe

06.11
2013
Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.
2013.11.06

29.08
2013
Skonsolidowany środroczny rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2013r.
2013.08.29

13.05
2013
Raport Kwartalny za I kwartał 2013 r.
2013.05.13

12.03
2013
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2012
2013.03.12

12.03
2013
Jednostkowy raport roczny Spółki Orzeł Biały S.A. za rok 2012
2013.03.12

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ