IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty okresowe

08.11
2012
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego Orzeł Biały S.A. za III kwartał 2012 roku
2012.11.08

07.11
2012
Raport kwartalny za III kwartał 2012r.
2012.11.07

20.08
2012
Skonsolidowany środroczny rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2012r.
2012.08.20

15.05
2012
Raport Kwartalny za I kwartał 2012r.
2012.05.15

09.03
2012
Korekta Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za 2011 rok
2012.03.09

07.03
2012
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za 2011 rok
2012.03.07

07.03
2012
Jednostkowy raport roczny Spółki 2011 rok
2012.03.07

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ