IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty okresowe

09.11
2011
Raport kwartalny za III kwartał 2011r.
2011.11.09

30.08
2011
Skonsolidowany środroczny rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2011r.
2011.08.30

05.05
2011
Raport Kwartalny za I kwartał 2011r.
2011.05.05

10.03
2011
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za 2010 rok
2011.03.10

10.03
2011
Jednostkowy raport roczny Spółki 2010 rok
2011.03.10

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ