IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty okresowe

14.11
2008
Raport Kwartalny za III kwartał 2008 r.
2008.11.14

13.06
2008
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej za rok 2007
2008.06.13

02.06
2008
Jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2007
2008.06.02

15.05
2008
Raport Kwartalny za I kwartał 2008 r.
2008.05.15

28.02
2008
Raport kwartalny za IV kwartał 2007
2008.02.28

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ