IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Dane finansowe

Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
412 085 420 815 458 563 508 536 537 342 677 061 664 751 616 834
21 612 12 099 22 565 33 086 44 739 55 620 49 722 52 325
27 208 -20 006 7 871 25 390 27 953 33 908 29 688 36 132
16 304 -27 763 -38 16 513 18 730 24 095 20 468 26 016
14 547 -30 939 1 037 15 601 6 551 21 331 19 015 23 706
10 692 -20 433 165 13 041 -4 315 15 925 14 633 19 299
Zysk na akcję (w PLN) 0,64 -1,23 0,01 0,78 -0,26 0,96 0,88 1,16
Rachunek przepływów (w tys. PLN) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
45 430 18 149 -15 614 33 875 -15 159 60 340 32 053 -49 526
-40 309 -28 279 -13 525 -8 661 -6 497 -6 357 -10 192 -9 833
5 325 21 878 3 456 -29 278 20 419 -42 186 -24 301 37 547
10 443 11 746 -25 683 -4 064 -1 237 11 797 -2 440 -21 812
Bilans (w tys. PLN) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
342 439 355 819 373 146 346 237 380 739 360 940 349 502 406 153
251 361 235 328 239 985 246 923 238 739 261 828 255 927 282 807
87 746 120 491 133 161 99 246 142 215 99 112 93 575 123 346
Wartość księgowa na 1 akcję w PLN 15,33 14,16 14,41 14,83 14,34 15,73 15,37 16,98
Rentowności w % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9.8% 2.9% 4.9% 6.5% 8.3% 8.2% 7.5% 8.5%
6.6% -4.8% 1.7% 5.0% 5.2% 5.0% 4.5% 5.9%
4.0% -6.6% -0.0% 3.2% 3.5% 3.6% 3.1% 4.2%
3.5% -7.4% 0.2% 3.1% 1.2% 3.2% 2.9% 3.8%
2.6% -4.9% 0.0% 2.6% -0.1% 2.4% 2.2% 3.1%

Przepływy pieniężne

 

  • wzrost wartości
  • spadek wartości

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ